banner
Oké op school

Oké op school

Aan onze school is een pedagogisch medewerker, Calis Maartens, verbonden van “Oké op school”. Het is een project vanuit Triade Vitree dat samen met de school wordt uitgevoerd.

Ons doel is met elkaar (ouders, leerkracht, intern begeleider en pedagogisch medewerker) het kind te ondersteunen in de sociaal emotionele ontwikkeling. U kunt dan denken aan kinderen die gepest worden in de klas, kinderen die andere pesten, kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren, kinderen die moeite hebben om hun emoties te uiten en daardoor bijvoorbeeld snel boos worden, kinderen die heel verlegen zijn en het moeilijk vinden om vrienden te maken enzovoort.

Uw kind met plezier naar school en sterk in de klas is het doel dat we met zijn allen nastreven!

De aanmelding voor “Oké op school” verloopt via de intern begeleider van school. Wilt u hier gebruik van maken bespreek dit dan met de leerkracht van uw kind.

right_image