banner
tussen- en buitenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang (overblijf)

Uw kind kan tussen de middag op school overblijven. De groep waarin uw kind overblijft bestaat uit maximaal 12 kinderen. De overblijf wordt georganiseerd door vaste overblijfkrachten.
Aan- en afmelden: Dit gaat alleen via www.mijntso.nl/architect. Hiervoor dient u een account aan te maken. U kunt vaste dagen inplannen, losse dagen opgeven of toch nog dagelijks de opgegeven planning tot 9.00 uur wijzigen wanneer dat nodig is. Daarna staat de aanmedling voor die dag vast.

Betalingen
Dit systeem registreert alleen de dagen die u ‘afneemt’. Dit zijn ook de dagen waarbij u bent vergeten uw kind af te melden. De overblijf heeft immers personeel ingezet op basis van het aantal aangemelde kinderen.
Alle afgenomen dagen worden automatisch opgeteld, waarna u iedere maand een gespecificeerde factuur via de mail ontvangt. Een bijgevoegde link zorgt ervoor dat u direct via iDEAL kunt betalen.
Afspraken TSO 2022-2023

right_image

Buitenschoolse opvang

Wij werken samen met verschillende organisatie voor buitenschoolse opvang: Bicopa, Flexikids, Kidsworld, Little Starts, Precious Kids, Quinzokids, Speel-Mere, Twinkle Star en Villa Mundial.
Zij verzorgen de opvang voordat de school begint, aan het einde van de schooldag, maar ook tijdens studiedagen en/of vakanties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie.