banner
verlof aanvragen

Uw kind van school onder schooltijd

In elk gezin kunnen er bijzondere omstandigheden zijn. Als u wilt weten of uw kind voor deze gebeurtenis vrij mag zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de directeur van de school. De directeur kan, afhankelijk van de situatie, verlof verlenen voor één of twee dagen.

Verlof voor een vakantie buiten de schoolvakantie is meestal niet mogelijk. De directeur mag in een enkel geval toestemming geven voor een aantal vrije dagen, maximaal tien vrije dagen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, dan is het gebruikelijk om minimaal zes weken van tevoren contact op te nemen met de directeur van de school. Zij heeft ook de formulieren die ingevuld moeten worden. Als uw kind er niet is, wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

right_image

Meer informatie

Aanvraagformulier verlof
Om het aanvraagformulier te downloaden klik hier.

Meer informatie
Meer informatie over verlof aanvragen vindt u hier.