banner
zomerschool

Basisschool De Architect neemt deel aan het project Zomerschool van de Almeerse Scholen Groep. De Zomerschool is een vorm van onderwijstijdverlenging waarbij extra onderwijstijd in de basisvaardigheden gedurende de zomervakantie geboden wordt aan leerlingen die nu in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool zit, of die de overstap naar de middelbare school maken.

Deelname aan de Zomerschool gebeurt op uitnodiging. Onze Intern Begeleider neemt hierover met u contact op, als uw kind in aanmerking voor het project komt.