banner
zorg

We houden de ontwikkeling en de resultaten van uw kind bij in ons leerlingvolgsysteem.

Onze school werkt samen met verschillende instanties die het team ondersteunen als er factoren zijn die een optimale ontwikkeling van een kind in de weg staan. De Intern Begeleider van De Architect co├Ârdineert deze ondersteuning en heeft hierover altijd contact met ouders.

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) leest u in welke onderwijsbehoefte wij kunnen voorzien.

right_image

Onze Intern Begeleider

Roos van Noord a.i.
Aanwezig op dinsdag en vrijdag